kopvoeters


© kopvoeters

naar de kopvoeters

kopvoeters, peuters en kleuters horen bij elkaar

start

eenvoud is de kracht van de kopvoeters

praatjesmakers
Weet je dat het spelenderwijs oefenen van klanken, woorden, kleuren en 
begrippen van groot belang is voor het latere leren lezen ?
Daarom hebben de kopvoeters, praatjesmakers bij de verhalen.
krassen en kleuren
Weet je dat veel krassen en kleuren nodig is om te leren schrijven ?
Daarom is bij ieder verhaal in de kopvoeters een kleurplaat met een
klein opdrachtje opgenomen om de motoriek te oefenen.
Je kunt daarmee bovendien de ontwikkeling van het kind enigszins volgen.